Ik wil graag verbouwen maar weet niet hoe dit aan te pakken

Wat doet Mercator

Begeleidt en ontzorgt
Bij de aankoop, verbouwing of realisatie van een woning, of bij aanpassing aan, of nieuwbouw van, uw bedrijfspand of kantoor, kan MERCATOR projectmanagement u begeleiden en ontzorgen.
Of wij kunnen u simpelweg van bouwkundige adviezen voorzien.

Rapporteert
Wanneer u  een financiering voor uw woning aanvraagt hoort daar tegenwoordig in een aantal gevallen een bouwkundige rapportage bij. MERCATOR projectmanagement kan deze rapportage voor u verzorgen. Bijkomend voordeel is dat u als koper dan ook meer zekerheid krijgt over de bouwkundige staat van het aan te kopen object.

Mocht u op enig moment een bouw- of vastgoedconflict hebben dan kunnen wij op basis van onze bouwkundige expertise u daarbij ondersteuning bieden door middel van een deskundige inventarisatie, vastgelegd in een heldere rapportage. Deze rapportage kan u ondersteunen bij mediation of zelfs een gang naar de rechter. Onze rapportages voldoen aan eisen de van het LRGD qua opzet,  inhoud en werkmethodiek.

Gerechtelijk deskundige
Na het succesvol afronden (Cum Laude) van de specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundige (JPAO) aan de Universiteit van Leiden is MERCATOR projectmanagement (Jeroen Bollen) geregistreerd deskundige bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) op het gebied van bouw, bouwkunde, bouwtechniek en bouwzaken in het algemeen. Ook bij de rechtbank staan wij geregistreerd als gerechtelijk deskundige in civiele zaken, met als expertise "Bouwkunde". Dit betekent dat wij onze bouwkundige expertise inzetten om bijvoorbeeld de rechtbank te voorzien van een deskundigen rapportage op basis waarvan de rechter een gefundeerde uitspraak kan doen. 

Een zaak waarin het Hof een arrest gewezen heeft op basis van een door MERCATOR projectmanagement uitgebracht deskundigenbericht is (onder andere):

ECLI:NL:GHSHE:2021:3772

Onafhankelijk
Door onze onafhankelijkheid is het voor ons mogelijk onze ratio en uw emotie te combineren tot een helder advies of plan dat voldoet aan uw wensen, eisen en verwachtingen. 

Wij zijn uw spin in het web die de zaken voor u voorbereidt, uitwerkt en regelt.

Wij bieden onze diensten aan aan particulieren, particuliere collectieven (CPO), bedrijven, instellingen en corporaties op het gebied van:

  • vastgoed- en aankoopadvisering
  • bouwkundige rapportages in het algemeen
  • deskundigenberichten (rapportage ten behoeve van de rechter, of de client ter ondersteuning in een rechtsgang)
  • gebiedsontwikkeling
  • planontwikkeling
  • projectmanagement
  • bouwbegeleiding
  • opleveringen