flexibel_werken.jpg


USG Industrial Services (de samenvoeging van voorheen EdeA en USG) te Geleen is onder andere inkoper,  leverancier en netwerkbeheerder van energie en water voor bedrijven gelegen op het Chemelot terrein te Geleen. Hieronder vallen ondermeer bedrijven als Sabic, DSM en QCP.

Door in het hoofdkantoor flexibel werken te introduceren is het, als gevolg van de afname van het benodigde kantooroppervlak per werknemer, mogelijk om alle werknemers op één locatie te huisvesten en te laten werken volgens het principe van aktiviteit-gerelateerd werken. Tevens resulteert de implementatie van deze manier van werken in een werkomgeving waarin het feel-good gehalte bij zal dragen aan de betrokkenheid en daarmee de inzet en output van de medewerkers. 

In opdracht van HIPP Consultancy begeleiden wij de fysieke transitie van het gebouw om aktiviteit-gerelateerd werken mogelijk te maken. Wij verzorgen het complete projectmanagement.