Muntweg_indeling.jpg

De opdrachtgevers hadden een pand op het oog maar zaten met een aantal vragen. Aan ons is gevraagd inzicht te geven in de afbouwkosten en hoe reëel de vraagprijs was.

Na een gesprek met de opdrachtgevers en een bezoek aan het object hebben wij het object uitgetekend en in een transparante raming onze inschatting gegeven inzake de kosten voor het afbouwen van dit object.

Daarnaast hebben wij onze opdrachtgevers geïnformeerd over de vraagprijs en de marktconformiteit hiervan.

Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat tussen kopers en verkoper overeenkomst bereikt is.